Brannbamsen Bjørnis

September er brann og førstehjelpsmåneden. Barna blir kjent med brannbamsen Bjørnis og førstehjelpsdukken Henry.

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern. Vi bruker han i barnehagen som en del av vårt teamarbeid om brannvern.