Tilvenning

I barnehagen møter barna en ny og spennende hverdag med nye barn og voksne.

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag.

I tilvenningsperioden legger vi vekt på at de nye barna skal knytte vennskap med andre barn, bli kjent med barnehagehverdagen, samt dagsrytmen og rutinene i barnehagen. En myk og trygg start er viktig og gir et godt grunnlag for en ny hverdag- barnehagehverdagen.

Vi har fokus på at barnet skal finne sin plass og bli kjent med sin nye hverdag. Hvor lang tid barnet bruker på tilvenning er veldig individuelt, men vi anbefaler å sette av god tid.


Ved avskjed er det viktig at barnet blir informert og får med seg at foreldrene går. Å snike seg ut er ingen god løsning. Det er viktig å informere barnet om avskjed, uansett alder på barnet. Barnet skal lærer seg at foreldrene går, men at de kommer tilbake for å hente. Kosedyr, smokk eller andre tilknytningsgjenstander kan gi en ekstra trygghet ved avskjed i tilvenningsperioden.


Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Som regel gir gråten seg kort tid etter at foreldrene har gått. Å gå fra et gråtende barn er vanskelig, men dette trenger ikke være et tegn på en traumatisk opplevelse for barnet. Vi har som rutine å informere foreldrene hvis barnet fortsetter å gråte lenge etter avskjeden. Foreldrene må også gjerne kontakte oss hvis de blir urolig når barnet gråter og lurer på hvordan det går når de ikke er der.

Vårt mål er å skape trygghet og tilknytning mellom barnet og barnehagen.