Språk- mye mer enn bare prat!

Språklige ferdigheter er av stor betydning for barnas trivsel og følelse av mestring i hverdagen. Barn med solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring (Udir.no).

Barn med solid språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring.

Vi voksne skal tilrettelegge for gode samtaler og språklig samhandling mellom barna og mellom barna og voksne. Barna skal møte den språklige verden på mange måter som for eksempel gjennom bøker som inspirere til språkutviklende samtaler, og gjennom leken som er en viktig arene for språklæring og språkutvikling. Rundt matbordet og i garderoben brukes språket aktivt ved å kommunisere med hverandre og benevne ulike ønsker.

· Språk på tur: Lek er en viktig del av barns hverdag og barn leker overalt, også i naturen. Gjennom leken stimulerer og utvikler barn språket sitt. Naturen bidrar til at barn får utviklet begrepslæring naturlig. Vi klatrer opp og hopper over steiner, kryper under grener og gjemmer oss inni busker og kratt. På tur har vi god tid til å snakke om hva vi ser, beskrive det vi ser i naturen og undre oss sammen rundt opplevelsene våre.

· Språk og drama: Gjennom rollelek skaper barn sitt eget drama og teater. Ved å jobbe med drama bidrar barnehagen til at barna får tatt i bruk fantasi, uttrykke seg og kommunisere om det som ligger i deres forestillingsverden.

· Språk og musikk: Musikk er en viktig nøkkel for språkopplæringen. Sang og musikk skaper fellesskap og et felles språk uavhengig av nasjonalitet. Musikken er et godt hjelpemiddel til å fremme en god språkutvikling. Rytme, tempo og dynamikk. Vi skal utvikle språket ved å lage og skape egne sanger, tulle med ord og lage andre ord med sin rytme.