Natur og turer

Ingen grøftekant er for liten, og ingen meitemark for lang!

Naturen har sin egen store lekeplass med et hav av ulike muligheter. Frisk luft og fysisk aktivitet gir barn en sunn start på livet.

I Skauen barnehagen er vi ute hver dag gjennom hele året. Vi ser mangfoldet i naturen til alle årstider og i all slags vær. Vi er opptatt av at barna skal få et godt forhold til naturen og oppdage hvordan vi kan bruke og ta vare på den. Vi mener at barn som blir glad i naturen vil senere i livet ta godt vare på den.

Vi knytter det vi ser i naturen sammen med tema som vi jobber med ellers i barnehagen. Vi tar naturen med oss inn, og vi tar «inne-aktiviteter» med oss ut. Vi lager ulike naturbilder, vi forteller eventyr med det vi finner i naturen, vi flytter maling og tegning ut, vi lage mat på bål osv..

De eldste barna har to turdager i uken, mens de aller minste har 1.
Det er fellestur på mandag hvor vi bruker nærområdet som lekeplass. 3-6 åringene drar også på tur på torsdag. Da er de minste igjen i barnehagen med lek og forming

 

I skogen får barna god anledning til, på en naturlig måte, å mestre kroppen sin i ulendt terreng. Ett og to åringene tar også del i utelivet i skogen på sin egen måte og i sitt eget tempo. Vi opplever også at det er svært god lek og få konflikter mellom barna når vi er ute i naturen – der er det rom for alle, og nok av kongler, greiner og annet lekemateriale. Leken kan også ofte være mer kreativ ute i naturen enn leken inne, fordi barna må ta i bruk fantasien sin og lage leker av naturmateriale. I naturen finnes helt unike muligheter for alle barn, og naturlig stimulering innenfor alle fagområdene til barnehagene. Barna lærer også om respekt for naturen, det som spirer og gror, om resirkulering, gjenbruk og om å ta vare på naturen.

Når vi går på tur, bruker vi alltid god tid. Turen til plassen er like viktig som å være på plassen, og det er ikke alltid vi går så langt. Vi stopper langs stien, og tar oss god tid til undring og fabulering rundt ting som opptar barna – ingen grøftekant er for liten og ingen meitemark for lang. Vi ønsker at barna skal oppleve at vi har god tid og deler flotte opplevelser sammen. Skogen bidrar til god motorikk, unike opplevelser, kreativitet og til en allsidig og variert lek.