Lek

Leken kjennetegnes som morsom og lystbetont.

Gjennom lek skal barna blant annet utfolde seg på en kreativ måte, føle mestring og læring. Lek er ikke bare en viktig arena for læring, men den er også med på å fremme barnas utvikling på flere områder som det fysiske, sosiale, emosjonelle og språklige. I leken styrker også barna sin egen identitet og selvfølelse. Det er viktig at det settes av tid til leken og at de voksne er tilstede. De voksne i barnehagen må være støttende, veilede og inspirer til lek. Ved at de voksne er tilstedeværende i leken sikres det at alle barna får gode erfaringer og opplevelser med andre barn i lek.

 Personalet skal:

 • Legge til rette for lek. Leker skal være tilpasset barnets alder, modenhet og behov.
 • Tilstedeværelse, observere, veilede, inspirere og bidra til ny læring.
 • La barna få medvirke ut i fra deres alder og modenhet.
 • Gi tid til leken.

Når barnet ditt sier; "i dag har jeg bare lekt" da har barnet blant annet;

 • Lyttet til andres forslag
 • Lært seg nye ord og uttrykk 
 • Brukt hele seg                                                        
 • Utviklet kreativitet og fantasi   
 • Ventet på tur og øvd på impulskontroll 
 • Utviklet sine kommunikative ferdigheter   
 • Øvd på turtaking

 

Lek i naturen

Lek er en viktig del av barns hverdag og barn leker overalt, også i naturen. Naturen har sin egen store lekeplass med et hav av ulike muligheter. Frisk luft og fysisk aktivitet gir barn en sunn start på livet. Turer i nærområdet gir mange fine naturopplevelser og bidrar til gode barndomsminner.

Uteleken gir andre muligheter enn inneleken, ved at det er større rom å bevege seg i, og at trær, små byggverk eller lekeapparater innbyr til fysisk aktivitet. Å legge til rette for at barna får prøve nye ting – og å prøve ut grensene sine – er en del av det som gjør fysisk aktivitet morsomt.

Vi mener at det å være mye ute er helsebringende og at vi reduserer smittespredning. Barna får stimulert motorikken på en måte som er svært gunstig. De oppøver balanse og kroppsbeherskelse ved å utfordre seg selv, og ved ulendtterreng i skogen. Naturen gir utfordringer som passer for alle aldre og utviklingstrinn. Vi ser at barna utvikler større kreativitet og skaperevne ved å bruke naturen som lekeplass.