Sykdom hos barnet

Når skal sykt barn være hjemme?

Har barnet feber skal det ikke i barnehagen.

Ved omgangssyke gjelder 48-timers regelen. Det vil si at barnet skal være hjemme 48 timer etter sist sykdomssymptom. Svært viktig at dette overholdes slik at vi unngår smitte! Gjelder også selvom barnet kun har kastet opp en engang.

Er barnet syk er det viktig at dere ringer barnehagen kl 09.00 og informerer om at barnet ikke kommer i barnehagen. Dere kan også sette opp barnet sykt i kidplan. Har barnet en smittsom sykdom er det fint om dere informerer om dette. Da kan vi ta forhåndsregler for å forhindre videre smitte.

Er barnet for sykt til å være ute eller være med på tur er også barnet for sykt til å være i barnehagen. Husk at barnehagehverdagen ikke er det samme som å være hjemme.

 

Gode råd om sykdom og helse hos barn, les mer på hjemmesidene til folkehelseintituttet; 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/