Samlingsstund- et magisk møtested for liten og stor

Samlingsstund skaper rom for meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser.

Samlingsstund er et av høydepunktene i løpet av dagen. Vi setter av god tid hvor vi trer inn i en magisk verden med blant annet sang, bevegelse, rytme, eventyr og musikk. Samlingsstunden skal være et magisk møtested for liten og for stor.

Samlingsstunden starter med å ønske god morgen og  hvem som er her i dag.

Vi har hjertesamling en gang i måneden der vi tar i bruk hjerteprogrammet. Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, med utgangspunkt i små hverdagshistorier om Mats og Mille. Målet med hjerteprogrammet er å skape forståelse av at hvert barn er verdifult. Ved hjerteprogrammet utvikler barna empati og lærer de sosiale kjørereglene i et fellesskap. Vi ønsker å gi barna en positiv opplevelse i samvær med andre.

 

Vi har ulike temaer for samlingsstund, og temaene kan enten være ulike årstider og/eller temaer vi jobber med gjennom året. En samlingsstund kan bestå av bevegelse og rytme, eventyr og historier, dramatisering og konkreter, sang og musikk, rim og regler, språk og telling.

I samlingsstund legger vi vekt på turtaking, medvirkning, undring og sosial kompetanse.