Trafikk og barn

Tarkus - barnas trafikkvenn. At små barn veksler mellom fantasi og virkelighet, begeistres av fortellinger om dyr og fantasifulle figurer, er noe vi ønsker å utnytte i opplæringen. Det er også det som gjør Tarkus til et kraftig pedagogisk verktøy.

Barn og trafikk er et tema vi jobber med kontinerlig gjennom hele året.

For å fange barnas oppmerksomhet og interesse har vi igjennom samlingerstunder latt barna møte Tarkus. Han er en beltedyr som er opptatt av trafikk.

Barn må læres og ferdes i trakikken for å bli gode trafikanter. Vi har lagt vekt på bruk av hjelm ved sykling på tohjulssykkel.

Ved å krysse en vei skal barna lære å gå der det er fotgjengerfelt, eller krysse der veien er rett og oversiktlig. Dette øver vi på hver tirsdag og torsdag når vi er på tur. 2 skolebarn får gå foran for å lære seg å stoppe ved fotgjegjerfelt, vente til alle barna er på plass og lede gruppen over veien.

De skal lære seg å se seg for, vite hva en skal se etter.

De skal få kjennskap om rød og grønn mann. Når er det lov å krysse veien?
De skal å få kunnskaper i det å gå langs trafikerte veier.

Refleksbruk tar vi opp som tema på høsten.

Videre er det dere foreldre som må være gode forbilder for barna deres.

Snakk om trafikk til barna deres fra tidlig alder, det behøves mye repitisjon før en blir en god trafikant.

Snakk om trafikk med barna deres til og fra barnehagen, når dere kjører bil,

på sykkelturen eller ved bruk av kjelke eller når barnet sitter i vogna.